Polititzacions del malestar » Autors » Salgueiro, Julia

Salgueiro, Julia

Julia Salgueiro

Detalle de Cambio: Olaia/São Paulo. Fotografía Jose Begega, 2017.

Detall de Canvi: Olaia/São Paulo. Fotografia: Jose Begega, 2017.

 

Canvi: Olaia /São Paulo

2013 - 2015
Comunicació, Família, Gènere, Identitat, Memòria i Migració

Entenc el meu treball com intervencions i interrupcions que actuen a petita escala sobre el paisatge del present i donen nous significats al meu entorn i al temps. Creo nous camins que fan possible una desviació de la normalització, que apunten cap a la transformació de qui es relaciona amb l'obra. Des 1991-1998 vaig estudiar a l'Escola Municipal d'Iniciació Artística (EMIA). El 2007 finalitzant els meus estudis en Belles Arts a la Universitat Estatal de Campinas (UNICAMP), Brasil, on vaig cursar les especialitats de gravat en metall i dibuix. Per dos anys consecutius m'han concedit el premi PROAC Arts Visuals de la Secretària de la Cultura de la Província de Són Paulo. Vaig contribuir en diverses exposicions col·lectives, entre elles l'efecte Vora, comissariat per Anna Dot al Sant Andreu Contemporani. El 2015 vaig participar en l'exposició Mirada Migrant, al Undermuseo, Buenos Aires. M'integro al programa de residència artística de Experimentem amb L'art entre 2014-2016. També en 2016 em conviden al programa de residència de "A casa de la Ladeira" a Sao Paulo, Brasil. En 2017 m'integro com a artista local el projecte "Construint veïnatge 4 - Alteritats Alterades" de Jiwar - Creació i societat", situat a Barcelona.

Nota
Aquesta és una selecció de les obres de l'autora que s’emmarquen en els conceptes de Polititzacions del malestar.