Crèdits

Polititzacions del Malestar

Un projecte original de Nora Ancarola, Laia Manonelles i Daniel Gasol.

Barcelona 2016/2017/2018

Estructura: Eugeni Bofill - SVB

Disseny: Rosa Álvarez . SBV

WordPress: Quim Paredes

Tots els drets reservats per parts dels autors que apareixen en aquesta web.