Esporgats #3

01-07-2014 - 14-09-2014
Centre d’Arts Santa Mònica.
Projecte realitzat en el marc del cicle Blanc sota negre. Treballs des de l’imperceptible a cura d’Assumpta Bassas i Joana Masó.

Després d’edicions prèvies realitzades a partir de fons bibliotecaris, la tercera realització del projecte Esporgats (2014) apilona una sèrie de materials sostrets a la circulació i privats de venta consistents en muntanyes de catàlegs d’artistes, d’exposicions col·lectives i pòsters de promoció cultural de reconeguts pintors catalans editats, des dels anys 90, pel departament de cultura i el mateix centre d’art on s’exposen. La massiva acumulació de catàlegs esporgats, testimonis restants d’un capítol recent de la política cultural catalana que desapareixeran al llarg de l’exposició amb la intervenció del públic, qui pot agafar un exemplar a canvi de deixar per escrit el motiu pel qual decideix emportar-se aquell exemplar en concret de tot el llistat que s’ofereix. Així mateix, les biblioteques públiques de Catalunya col·laboren en el projecte. Aquelles que ho desitgin poden triar un llibre d’aquest llistat per tal d’incorporar-lo al catàleg i oferir-lo en préstec als usuaris. Tots els documents (catàlegs i cartells) disposats per al projecte estan intervinguts amb un ex-libris. A més a més, cada catàleg porta encartat entre les pàgines un llistat amb el títol  i nombre d’exemplars de tots els catàlegs esporgats que formen el projecte. 

 

Recorregut del projecte. On es troba l’obra?

El projecte va donar peu a la producció de diverses peces. Totes elles van acompanyades del llistat imprès dels llibres que l’Arts Santa Mònica va seleccionar del seu fons de romanents per esporgar-los, amb motiu del projecte. 53 títols, dels quals n’hi havia en diferent quantitat, sumant un total de 4950 llibres.

Una d’aquestes peces Mil nou cents vint motius, és el llibre efectuat amb tots els motius que varen deixar per escrit a canvi d’emportar-se un llibre, les persones que varen visitar l’exposició. Aquesta peça forma part de la col·lecció Banc Sabadell, que va adquirir la peça amb motiu del Premi Fundació Banc Sabadell millor galeria, Swab (galeria Sicart :solo show Antònia del Río) l’any 2016.

Una altra de les peces del projecte, Intents de registre, va obtenir la menció d’honor al I Certamen d’arts plàstiques Ciutat de Felanitx, 2015. Jurat format per: Jaume Canet, Pilar Rubí, Miquela Nicolau, Andreu Aguiló, Maria José Corominas, Ana Bàrbara Cordellà i Francisco Duarte.

Antònia del Río

 

Paraules clau

Memòria, Política i Processos col·laboratius

 

Textos sobre el projecte

Antònia del Río - Esporgats #3

 

Documents media

Esporgats#3


Esporgats#3

 

Fotos del projecte