Polititzacions del malestar » Autors » Montilla, Julia

Montilla, Julia

Julia Montilla

Say yes!

Tabletes buides de psicofàrmacs consumits en el Centre de Dia Romareda. 180 x 120 cm.

 

"Say yes!"

2010
Cos, Malestar i Medicalització

La revisió de la història, l'elaboració del relat dels fets, el conflicte entre les narracions legítimes i les heterodoxes, la seva incorporació en els mitjans de comunicació de masses, la utilització d’allò espectacular i l'actualització de l'imaginari col·lectiu són alguns dels aspectes que treballo. Els sabers i discursos presents en la construcció de tals imatges m'han portat últimament ha preguntar-me pels usos de categories com el normal i el patològic, a través de les ciències mèdiques, en concret la psiquiatria i la psicologia; i pel procés de medicalització d’allò quotidià.

El meu treball està conformat per la densa família de mitjans d'expressió que s’interrelacionen en el si de la cultura de masses, des del vídeo a la fotografia passant per les instal·lacions o les publicacions. En l'enfocament metodològic que utilitzo per abordar les produccions es creuen la semiologia, la història de l'art o l'antropologia, ja que crec que un punt de vista unidisciplinar no pot abordar la complexitat social.

Web oficial Julia Montilla

Nota
Aquesta és una selecció de les obres de l'autora que s’emmarquen en els conceptes de Polititzacions del malestar.

 

Altres projectes

Un mundo basado en la evidencia. 2012