Projecte educatiu

Revolver el arte público

Taller Colectivo Enmedio
28 1 29 de juny, 2017
Centre d’Art Maristany
Sant Cugat

D'una banda tenim l'espai social, un espai produït sempre pels seus habitants i per la complexa trama de les seves relacions. D'altra banda tenim l'espai de la representació, el conjunt d'imatges i símbols que tracta de dotar de sentit a l'espai social. Aquestes imatges, aquests símbols, adopten tot tipus de forma, des de monuments i estàtues, fins a edificis i dissenys urbans, passant per grafits i una infinitat de coses més. A aquest conjunt de representacions se li sol denominar Art públic, però quin significa això realment? En aquest taller estudiarem les principals característiques d'aquest art, examinant a fons els dos termes que ho defineixen: “art “i “públic”. Mitjançant una sèrie d'exercicis pràctics coneixerem el conjunt de forces que s'amaguen després d'ell, i els sistemes de validació que ho sostenen. L'anàlisi de les principals conseqüències socials derivades de la implantació d'aquest tipus d'art en diferents ciutats del món, completarà la sessió. Finalment, explorarem col·lectivament les possibilitats d'alterar aquesta pràctica artística.

Enmedio és un grup de professionals de la imatge establerts a Barcelona (dissenyadors,fotògrafes, cineastes, artistes) que, insatisfets per la falta de connexions entre l'art i l'acció política, van decidir abandonar el seu terreny habitual de treball i situar-se enmig, en cap lloc determinat i en tots alhora. Des d'allí exploren la potència transformadora de les imatges i els relats. Ho fan mitjançant espectaculars intervencions, usant tot allò que tenen a la seva disposició: fotografia, mitjans de comunicació, disseny…, així és com creen interferències en el relat dominant; interrupcions en l'explicació oficial del món.

http://www.enmedio.info/